Prezentacje ze szkoleń poświęconych Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego udostępnił prezentacje ze szkoleń dotyczących możliwości korzystania ze środków unijnych w perspektywie 2014 – 2020. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Źródło:  http://www.rpo.pomorskie.eu

; ;