Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Wykaz poprawnych formalnie kandydatur w wyborach do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024 – 2027/ opisy kandydatów

Wykaz poprawnych formalnie kandydatur w wyborach do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024 – 2027   1. Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdynia – sport, turystyka, ochrona środowiska 2. Agnieszka Bzoma-Żebrowska – Stowarzyszenie Challenge Dance – kultura, tradycja, sztuka Kandyduję, bo: - mam wiedzę jako praktyk prawnik-adwokat, - mam energię i chęci do działania jako wieloletni gdyński

Trzecie Śniadanie Pozarządowe-18.05.2024r.

Fundacja Gdyński Klub Turystyki zaprasza serdecznie na Trzecie Śniadanie Pozarządowe. Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gdyni. Tematami poruszanymi na spotkaniu będą: sieciowanie ruchu pozarządowego w Gdyni, partnerstwo, współpraca, promocja działań, wolontariat. Ważnym tematem będą również finanse NGO-sów - skuteczne formy zdobywania funduszy. Szczegóły poniżej w poście https://www.facebook.com/events/1517919339098965?ref=newsfeed

Debata społeczna z cyklu: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ!”

W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w dniu dzisiejszym odbyła się ewaluacyjna wojewódzka debata społeczna z cyklu: "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ!" Podczas debaty omówiona została kwestia bezpieczeństwa seniorów, a także zaprezentowana została aplikacja, dzięki której seniorzy mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia w bezpośrednim sąsiedztwie i miejscu zamieszkania. Uczestnicy spotkania

Szkolenie dla kandydatów na radnych dzielnic

Stowarzyszenie Bryza pragnie zaprosić na szkolenie dla przyszłych radnych dzielnic. Program szkolenia będzie obejmował obowiązujące unormowania prawne w dziedzinie funkcjonowania rad dzielnic, informację o sposobach i trybie działania rady dzielnicy oraz prawach i obowiązkach radnego dzielnicy na kadencję 2024-2029. Prelegentami będą obecni i byli członkowie rad dzielnic w Gdyni. Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 15go

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ!

Gośćmi spotkania będą: Pan Emil Rojek, Pierwszy Wicewojewoda Pomorski, Pan insp. Bogusław Ziemba, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Pani Anita Richert - Kaźmierska Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego do Spraw Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Pani Bożena Zglińska, Dyrektor Centrum Aktywności Seniora. Pan Oskar Pelc, kierownik Wydziału Sprzedaży Telefonicznej i Elektronicznej, Energa Obrót Pani

Akademia Liderek-wręczenie dyplomów :)

W marcu ubiegłego roku rozpoczął się projekt pt. Akademia Liderek. Zgłosiły się do niego kobiety, które są już liderkami sektora NGO, ale również te, które dopiero zaczynają swoją przygodę. Ilość zgłoszeń przerosła nasze najśmielsze oczekiwania.Po dokonaniu analizy dokumentacji do projektu wybrano te, którym Akademia była najbardziej potrzebna. Spotkania Akademii Liderek miały formę warsztatową, dodatkowo osoby

Wybory do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Gdyni zarządza nabór kandydatów oraz wybory pozarządowych członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024-2027. Głosowanie odbędzie się w dniach od 8 maja do 16 maja 2024 roku, a już od poniedziałku 8 kwietnia 2024 roku rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków GRDPP kadencji 2024-2027. W celu zgłoszenia kandydata należy: wypełnić Kartę

Webinarium #prosteNGO! Proponowane zmiany w prawie w 2024 r. – 16.04.2024 r. – dla JST

Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO” zapraszają przedstawicieli administracji publicznej, samorządowców oraz polityków do udziału w webinarium poświęconym uproszczeniom formalnym w działalności społecznej, w trakcie którego poruszone zostaną tematy dotyczące m.in. systemu rejestracji, finansowania, podatków i obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowych. Czytaj dalej

Konkurs „Senat – Polonia 2024”

Po pięcioletniej przerwie do budżetu Kancelarii Senatu wracają środki przeznaczone na realizację zadań na rzecz Polonii i Polaków mieszkających za granicą – w kwocie 10 milionów zł. Marszałek Senatu ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Senat – Polonia 2024”. Ogłoszenie o konkursie Główne kierunki działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku 2024 to: aktywizacja młodego