Serdecznie zapraszamy Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024 – 2027. Głosowanie trwa do 16 maja 2024 roku. Głosować mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni, w następujący sposób:

 

  1. osobiście w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Karta do głosowania wydawana będzie po weryfikacji uprawnienia do głosowania – uprawniona do głosowania jest osoba lub osoby zarejestrowane w KRS lub  innej ewidencji lub w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych);
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego (Karta musi być podpisana przez osoby uprawnione do głosowania – uprawniona do głosowania jest osoba lub osoby zarejestrowane w KRS lub  innej ewidencji lub w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Gdyni);
  3. za pomocą poczty elektronicznej (Kartę należy przesłać na adres ngo@gdynia.pl wyłącznie z adresu zarejestrowanego w Gdyńskim Banku Danych o organizacjach pozarządowych. Liczy się data wpływu).

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 27 maja 2024 roku. Karta do głosowania oraz opis sylwetek kandydatów dostępne są pod adresem https://bip.um.gdynia.pl/komunikaty,176/wybory-do-gdynskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego,595782

Czytaj dalej