Challenge #CEO4ProNGO zaktywizował środowisko biznesowe do wsparcia organizacji pozarządowych. Prezesi, dyrektorzy firm i korporacji zadeklarowali swoje wsparcie dla NGO, biorąc udział w dedykowanych organizacjom pozarządowym szkoleniach i debatach.

Dnia 4.10.2021 roku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach tej akcji. Każda organizacja pozarządowa może bezpłatnie wziąć udział w tym wydarzeniu i dołączyć do grona organizacji, które pragną rozwijać nowe obszary działalności oraz podjąć współpracę z biznesem. Podczas spotkania Liderzy i Liderki ze środowiska biznesowego opowiedzą m.in. o swoich doświadczeniach, rozwoju, planowaniu i zarządzaniu firmą.

temat: „Lider/ki w organizacji – rozwój, zarządzanie, wyzwania”.

termin: 4.X.2021 r. godzina 14.00.

prelegencki spotkania:

 Pani Marzena Dobrzańska-Główczyk

Pan Tomasz Taff

Pani Anna Celichowska

Link do wydarzenia: https://prongo.clickmeeting.com/916148357/register

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

 

Webinar dla NGO – 4.10.2021