Serdecznie zapraszamy na szkolenie online: Jak ubiegać się o dofinasowanie projektów  w konkursach grantowych.

Termin szkolenia: 26.03.2021 godz. 16-19

Opis szkolenia: W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą  skutecznego ubiegania się o dofinansowanie ze środków grantowych.
Dowiedzą się jak przygotować wniosek o dotację, jak wygląda procedura  oceny wniosku, jakie są podstawowe kryteria oceny wniosku oraz jakich  powszechnych błędów można łatwo uniknąć, pisząc i składając wniosek o dofinansowanie. Szkolenie w większości zawiera elementy praktyczne i nawiązuje do  bieżących konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych

Prowadzący:

Joanna Woźniczka – prezes Fundacji NOVA, od 2003 roku związana z sektorem pozarządowym. Specjalizuje się w funduszach na działalność organizacji  pozarządowych, ekonomii społecznej, partnerstwach, społecznej odpowiedzialności biznesu, tworzeniu modeli biznesowych oraz biznesplanów. Przez 10 lat pracowała w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta,  gdzie pełniła rolę koordynatora projektów. Współpracowała  także z Fundacją Centrum Solidarności, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Fundusz Współpracy Federacją Organizacji Pozarządowych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku.  Ponadto ma bogate doświadczenie jako ekspert oceniający wnioski m.in. w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (MRPiPS), Programu Aktywizacji Osób Starszych (MRPiPS),  „funduszy norweskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Pomorskiego, Erasmus+ i innych.

 

Zgłoszenia: Prosimy o zgłoszenia drogą mailową: biuro@gdyniapozarzadowa.pl, bądź telefoniczną: 58 621 80 98 do dnia 24.03.2021r.
W mailu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy organizacji. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Szkolenie będzie prowadzone online na platformie Zoom. Z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymacie Państwo link do szkolenia. ; ;