Zapraszamy wolontariuszy do udziału w projekcie Fundacji Gospodarczej „PORA NA SENIORA! GDYŃSKA SIEĆ WZAJEMNEGO WSPARCIA„.

Projekt realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. Jest on oparty  na naszych doświadczeniach z realizacji w latach 2019-2020 projektu „_WspółDzielnia Seniorów_” (polecamy artykuł: http://bityl.pl/w64sI) i stanowi kontynuację zapoczątkowanej idei pobudzania wzajemnej wymiany, budowania sieci oparcia społecznego oraz aktywizacji potencjału tkwiącego w seniorach.

Organizatorom zależy nam na tym, aby w ramach międzypokoleniowej integracji oraz wymiany umiejętności i doświadczeń, w działania na rzecz seniorów włączyć młodych ludzi. Dla osób starszych będą oni nieocenioną pomocą – szczególnie w zakresie poruszania się w świecie nowych technologii. Dla młodych ludzi będzie to z kolei okazja do zdobycia ciekawych doświadczeń społecznych i zawodowych przy wykonywaniu różnorodnych zadań w projekcie. Zgodnie z własnymi predyspozycjami i preferencjami będą mogli zaangażować się między innymi w takie
aktywności jak: prowadzenie indywidualnych konsultacji komputerowych i bieżące wspieranie seniorów w obsłudze nowych technologii, organizacja wydarzeń projektowych wspólnie z seniorami, pomoc w promocji projektu w mediach społecznościowych, czy prace administracyjno-biurowe.

DO WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI PROJEKTU ZAPRASZAMY MŁODE OSOBY OD 15 ROKU ŻYCIA. GÓRNA GRANICA WIEKU NIE JEST SZTYWNO OKREŚLONA.

Więcej informacji o projekcie na stronie:
http://fungo.com.pl/poranaseniora.html

 

Regulamin Wolontariatu

Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Fundacji Gospodarczej:

(58) 622-20-52, kom. 695-511-172,

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 15:00. ; ;