Szanowni Państwo,

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do udziału w pracach KOMISJI KONKURSOWYCH oceniających oferty na realizację zadań publicznych Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ,  W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB,  Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI  I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ Z ZAKRESU RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI – WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO ORAZ ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE

SZKOLEŃ RATOWNIKÓW WODNYCH W ZAKRESIE RATOWNICTWA WODNEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH. BARDZO LICZĘ NA PAŃSTWA SZEROKI ODZEW  I UDZIAŁ W NABORZE.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ DO DNIA 15 MARCA 2020 R.:

– zeskanowane na adres: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl

– lub przesłać oryginał na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Wydział Polityki Społecznej

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowych na rok 2020”.

_Izabela Michnowska_

_Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego_

_Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego_

_Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku_

_mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl_

_tel. 30 77 719 (pokój 393)- tel. 789408027

Ogłoszenie_Komisje konkursowe 2020

klauzula ogólna

Formularz_Komisje konkursowe 2020