Fundacja Inicjatyw Twórczych „Fordewind”

Gen. Marii Wittekówny 10/B lok. 1

81-173 Gdynia

KRS: 0000444708

 

Obszary działań
– prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
– prawa dziecka
– działalność na rzecz integracji europejskiej