Zapraszamy do UCZESTNICTWA W CYKLU WARSZTATÓW 

organizowanych przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 

W DNIACH 5-9 SIERPNIA BR., 

związanych z opracowaniem NOWEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Z HORYZONTEM DO 2030 ROKU (SRWP 2030).

Harmonogram i zakres prac nad SRWP 2030 znajdą Państwo poniżej.

BARDZO PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI NA WARSZTATACH POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA DO DNIA 29 LIPCA BR.:
https://forms.gle/84EQRAYmvPVHGjof7

W przypadku pytań związanych z organizacją warsztatów, podajemy kontakt do Pani Aleksandry Fijałkowskiej

Sekretarz Metropolitalnego Subregionalnego Zespołu Roboczego, tel. 58 526 81 55,
email: aleksandra.fijalkowska@metropoliagdansk.pl.

 

Zaproszenie_warsztaty_temat_SRWP2030_23.07.2019