Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności
  • img_0731-3

Gdyńskie Forum Pozarządowe 2017

17 listopada br. w gościnnych przestrzeniach Kompleksu Konferencyjnego Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni odbyło się kolejne Gdyńskie Forum Pozarządowe. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za tak liczne przybycie  –  w  wydarzeniu uczestniczyło około 250 osób. Uroczystość otworzył Wiceprezydent Gdyni i Pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej – Michał Guć, podsumowując współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prezentując wybrane osiągnięcia i aktywności gdyńskich ngo’sów.

  • lokomotywa-new

Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa Zaprasza na Konferencję „Racja czy relacja?” 25 i 26.11.2017

Zapraszamy Państwa na naszą ogólnopolską Konferencję: Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku. To już 11-ta edycja! W tym roku hasło przewodnie brzmi: "Racja czy relacja?" - będziemy rozmawiać o owocnych relacjach i sposobach ich budowania na różnych płaszczyznach: społecznych, kulturowych i duchowych, małżeńskich, rodzinnych (w tym relacji rodzeństwa) i edukacyjnych. W konferencji co roku

  • graf

Konferencja TALENT DLA WSPÓLNOTY 28.11.2017 r.

Fundacja WIEM I UMIEM wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz NSZZ „Solidarność" UG SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ na konferencję naukowo-dydaktyczną TALENT DLA WSPÓLNOTY. Czy polska szkoła jest kuźnią talentów?  pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty dr Moniki Kończyk. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji na temat indywidualnego podejścia do ucznia oraz budowanie kultury sprzyjającej odkrywaniu i

  • bank-zywnosci-cmyk-w-trojmiescie

Bank Żywności w Trójmieście poszukuję Team leaderów i Wolontariuszy przy Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności! 1-3 grudzień :)

Bank Żywności w Trójmieście poszukuję Team leaderów i Wolontariuszy przy Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności. Dołącz do energicznego teamu wolontariuszy przy Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności! Zostań Wolontariuszem przy zbiórce żywności! Czym się będziesz zajmować jako Wolontariusz? - zorganizowanie wsparcia żywieniowego w okresie Bożonarodzeniowym dla osób potrzebujących na terenie Trójmiasta poprzez udział w zbiórce żywności w sklepach - zachęcanie

  • image002

Zapraszamy na konferencję: MEMO – multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze

MEMO to projekt, którego celem było stworzenie multimedialnego, czyli wykorzystującego różne techniki audio-wizualne, urządzenia dedykowanego seniorom (65+).  Korzystanie z niego pomaga osobom starszym oswoić się z nowymi technologiami (i przez to pośrednio zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu i kulturalnemu), ale także, co bardzo ważne – stymulować ich pamięć. Pamięci jako takiej nie da się naprawić, ale można

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

Otwarty konkurs ofert: Świadczenie usług opiekuńczych w formie świetlicy opiekuńczej dla seniorów

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert. I. Ogłaszający konkurs Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798 e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl II. Obsługa merytoryczna konkursu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 81-265

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018

PREZYDENT MIASTA GDYNI   ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817.j.t.). 1. Rodzaj zadania: 1) Konkurs obejmuje realizację projektów artystycznych w roku 2018 w dziedzinach kultury: a)

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300-1

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w 2018 roku

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:   Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Gdyni w roku 2018 I. Obsługa merytoryczna konkursu: Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych  ul. 3 Maja 27/31 81-364 Gdynia tel.: 58/662 36 78 e-mail: ngo@gdynia.pl  II. Podstawa prawna

  • 2000px-pol_gdynia_coa-svg-257x300

Ogłoszenie o możliwości pozyskania dotacji na wykonywanie zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska

Ogłoszenie do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku Prezydent Miasta Gdyni na podstawie Zarządzenia Nr 6986/17/VII/R z dnia 21.11.2017 r. oraz Uchwały Nr XXXVI/765/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie  określenia trybu postępowania udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia