Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności

projekt: KWALIFIKACJE DLA POMORZAN

Fundacja Gospodarcza wraz z Partnerami tj. Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o i Open Education Group Sp. z o.o.  realizuje projekt: „KWALIFIKACJE DLA POMORZAN”.    Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem naszych działań jest poprawa sytuacji na rynku pracy pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji. Z informacjami na temat projektu można zapoznać się pod adresem: http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/kwalifikacje-dla-pomorzan.html Partner Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w najbliższym czasie planuje realizację kursu w zakresie podstaw rachunkowości. W kursie mogą wziąć udział OSOBY POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA ZAMIESZKAŁE W WOJ. POMORSKIM, które są ZATRUDNIONE W MIKRO/MAŁYM/ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE LUB W PODMIOCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ i POSIADAJĄ MAKSYMALNIE ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE. Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać w PSSE Sp. z o.o. pod numerem telefonu 603 337 070 lub adresem e-mail: d.orzel@strefa.gda.pl    

Koncert chóru Razzle Dazzle w Muszli

Zapraszamy na koncert chóru "Razzle Dazzle", który  zabierze Was w podróż po najdalszych, muzycznych zakątkach świata. Na słuchaczy czeka między innymi blok utworów namibijskich, tych tradycyjnych i współczesnych, które "Razzle Dazzle" śpiewa jako jedyny chór w Polsce. Tym koncertem chcemy także zainaugurować działalność Fundacji Śpiewaj! stworzonej przez chórzystów zespołu "Razzle Dazzle". Chór wystąpi pod kierownictwem

Spotkanie Gdyńskich Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo, Organizowane jest kolejne spotkanie dla Gdyńskich Organizacji Pozarządowych. ZAPRASZAMY 21 PAŹDZIERNIKA 2019R. GODZ.14:00 W SALI 105 URZĘDU MIASTA GDYNIA AL.MARSZ.PIŁSUDSKIEGO 52/54. Tematem spotkania będzie "SPORT" - jakie mamy możliwości w Gdyni, Państwa potrzeby i doświadczenia, plany na przyszłość. Zaproszeni goście to przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Sportu i Eugeniusz Grabowski Prezes "Szansa-Start Gdańsk" Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Sprawozdawczość i rozliczanie projektu”- 23.10.2019r.

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. ” Sprawozdawczość i rozliczanie projektu” Miejsce szkolenia:             Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27-31 Termin:                                    23  październik 2019r. Godziny szkolenia:             2  godziny Rozpoczęcie szkolenia:    17:00-19:00 Podczas szkolenia uczestnicy

Zaproszamy wszystkich Seniorów na warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Szanowni Państwo, w ramach Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów podczas Gdańskich Dni Seniora 2019, odbędą się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród pomorskich Seniorów”. Wydarzenie realizowane będzie 8 października 2019 r. od godz. 1000 w AmberEXPO Gdańsk. Celem warsztatów jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród seniorów poprzez realizację działań profilaktycznych. Uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z nowoczesnych symulatorów dachowania i zderzeń, by przekonać się jak ważne jest prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa. Dodatkowo, każdy z nich sprawdzi swój refleks przy wykorzystaniu miernika czasu reakcji oraz wzrok za pomocą tablic okulistycznych. Realizatorzy zademonstrują także symulację wybuchu samochodowej poduszki powietrznej. W czasie warsztatów odbędzie się prelekcja ekspertów na temat najczęstszych zagrożeń dla seniorów w ruchu drogowym. Odwiedzający AmberEXPO będą mogli zasięgnąć również bezpłatnych porad specjalistów BRD w tematyce przepisów ruchu drogowego.

25 tysięcy! Konkurs Grantowy Fundusz Inicjowania Rozwoju – 5 edycja

Szanowni Państwo, Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION wraz z Partnerami biznesowymi tj. Zakładami Farmaceutycznymi POLPHARMA S.A., LPP S.A. oraz Farm Frites Poland S.A. z radością informuje o uruchomieniu 5 edycji Konkursu Grantowego Fundusz Inicjowania Rozwoju. Najlepsze pomorskie inicjatywy międzysektorowe realizowane wspólnie przez organizację pozarządową, biznes i instytucję publiczną mogą zdobyć grant na realizację swojego pomysłu w

Kurs kancelaryjno-archiwalny w Wejherowie dla przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych

Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich Oddział Gdańsk serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) z woj. pomorskiego, PROWADZĄCYCH WŁASNE ARCHIWA LUB PLANUJĄCYCH JE STWORZYĆ, A TAKŻE WSZYSTKICH NGO POSIADAJĄCYCH DOKUMENTACJĘ PODLEGAJĄCĄ ARCHIWIZACJI, do udziału w bezpłatnym kursie kancelaryjno-archiwalnym dla organizacji pozarządowych, organizowanym w Wejherowie. UCZESTNICY W kursie mogą wziąć udział oddelegowani przez pomorskie NGO ich CZŁONKOWIE, PRACOWNICY/WSPÓŁPRACOWNICY, CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW, WOLONTARIUSZE związani z organizacjami. Możliwy jest udział kilku osób z danej organizacji w kursie, przy czym organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia do dwóch osób z organizacji w przypadku niewystarczającej liczby miejsc. MIEJSCE I DATA REALIZACJI KURSU Kurs kancelaryjno-archiwalny w Wejherowie odbędzie się w  POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA  PRZY UL. SOBIESKIEGO 344 _._ Zajęcia zaplanowane zostały w trybie weekendowym, w dwóch częściach: Część I * 05.10.2019 (sobota), w godzinach 9:00 do 16:30      * 06.10.2019 (niedziela), w godzinach 9:00 do 15:45  Część II  * 19.10.2019 (sobota), w godzinach 9:00 do 16:30      * 20.10.2019 (niedziela), w godzinach 9:00 do 15:45 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW I NGO Dzięki ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego uczestnicy: * podniosą swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinie archiwalnej; * przygotują się do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt oraz koordynowania czynności kancelaryjnych, w tym obiegu dokumentacji w organizacji; * zapoznają się z obowiązującymi trendami w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów dotyczących postępowania z dokumentacją; * uzyskają specjalistyczne przygotowanie wymagane od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców na podstawie rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. 2005, nr 68, poz. 596); ukończenie kursu oznacza dla uczestnika wzrost atrakcyjności na rynku pracy i większą stabilność zawodową. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu pod warunkiem udziału w minimum 80% zajęć (tj. min. 28 godzin lekcyjnych). Pomorskim NGO udział w kursie: * ułatwi tworzenie dokumentacji w organizacji oraz jej prawidłowe przechowywanie, w tym przechowywanie długoterminowe; * uwrażliwi ich członków, pracowników i współpracowników na zagadnienia historii funkcjonowania organizacji i dokumentowania tej historii; * pozwoli na kształtowanie tożsamości organizacji oraz zachowanie źródeł mogących służyć do badań nad jej historią i wpływem na współczesność; * przysłuży się również do przyspieszenia i uściślenia procesów informacyjnych w organizacji, lepszej komunikacji i zwiększenia jej zysków.

IV Edycja konkursu o nagrodę „Srebrnego Śledzia”

Ideą konkursu jest docenienie i ukazanie szerszemu gronu najbardziej kreatywnych i zaangażowanych gdyńskich organizacji pozarządowych, dostrzeżenie i docenienie wybitnych osobowości (czasami tych co pracują w zaciszu tworząc prawdziwe cuda) oraz  wyróżnienie nowych idei pojawiających się w III sektorze. Przyznawane będą 3 równorzędne nagrody niezależnie od zgłaszanej kategorii. Zapraszamy do zapisywania zarówno inicjatyw, projektów, start up-ów,

Zapraszamy do oglądania wystawy do GCOP

Szanowni Państwo, Od piątku 20.09.2019r. w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych można oglądać wystawę prac : Anny Lichnerowicz Krystyny Jaskólskiej Ewy Lewandowskiej Barbary Duczmal Alicji Wiśniewskiej oraz Ireny Taraszkiewicz Wystawa nosi tytuł: "Morze". Prace Artystek można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-19.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych od 20 września 2019r. do 17 października 2019r.  

Rusza XI edycja Plebiscytu “Gwiazdy Dobroczynności”

Już po raz jedenasty rusza Plebiscyt, w którym docenione zostaną osoby znane, wykorzystujące swoją rozpoznawalność w dobrej sprawie - by pomagać innym. Osoby publiczne, rozpoznawalne ze świata kultury, mediów, internetu coraz częściej użyczają swojego wizerunku w kampaniach i akcjach społecznych, zakładają fundacje i stowarzyszenia, stają się darczyńcami organizacji społecznych i pomagają w zbiórkach on-line. Pomagają