Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl
Home/Aktualności

Konkurs PO Polska Cyfrowa: Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wnioski należy składać w dniach: od 20 sierpnia 2018 r. do 19 października 2018 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja

Konkurs MEN: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań…

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.: Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia

Konkurs MEN: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej…”

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego”. Termin składania ofert mija 28 sierpnia 2018 r. Celem konkursu jest wyłonienie ofert dotyczących przygotowania koncepcji i

Konkurs MEN: Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej. Termin składania wniosków mija 28 sierpnia 2018 r. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 420 000 zł, w tym: na konkurs poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej

Konkurs MON: 11 listopada – Niepodległa

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" pn. 11 listopada - Niepodległa. Termin składania ofert mija 10 września 2018 r. Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych przede wszystkim na uczczenie 100 rocznicy

Pomorski Pakt na Rzecz Edukacji – zaproszenie do udziału w warsztatach konsultacyjnych- 28.08.2018r. godz.10:00

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż podczas VI posiedzenia Pomorskiej Rady Oświatowej w dniu 19 czerwca 2018 roku uznano za konieczne podjęcie prac prowadzących do wypracowania dokumentu obejmującego zakres i zasady współpracy środowiska pomorskiego w obszarze edukacji, zwanego Pomorskim Paktem na Rzecz Edukacji. W załączeniu przekazujemy Państwu zaproszenie do udziału w warsztatach konsultacyjnych mających na celu wypracowanie tego

Bank Żywności w Trójmieście poszukuje Wolontariuszy!

Bank Żywności w Trójmieście potrzebuje wsparcia energicznych ludzi, zainteresowanych kuchnią, ekologią i naprawianiem świata! W sobotę 18 sierpnia w godz. 11:00-18:00 będziemy z naszą Strefą Edukacji na Targach Zero Waste w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, natomiast w czwartek 23 sierpnia w godz. 10:00-18:00 będziemy z naszą Strefą Edukacji na otwarciu Tesco przy ul. Nowowiczlińskiej

Konkurs POWER: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs POWER na tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym. Termin składania ofert: od 31 sierpnia do 20

Kontrola w organizacjach pozarządowych. Apel o dostarczenie informacji

Zespół ds. interwencji przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego prosi organizacje pozarządowe o dostarczenie informacji dotyczących kontroli. Zebrane informacje mają posłużyć do stworzenia przez RDPP rekomendacji. Przed końcem V Kadencji Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego chce podjąć uchwałę w sprawie zasad kontroli w organizacjach pozarządowych - zarówno kontroli wynikających z nadzoru,

Kłopoty z drugim terminem na składanie sprawozdań OPP

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek zamieszczać sprawozdania w bazie sprawozdań OPP. Są dwa terminy realizacji tego obowiązku – jeden standardowy, a drugi dla OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy. Ten drugi budzi wątpliwości. Jak interpretować przepisy? Drugi termin na sprawozdania OPP Organizacje pożytku publicznego zamieszczają sprawozdania – merytoryczne i finansowe – w Internetowej