Czy znany jest dokładny harmonogram szkoleń

Informacje o planowanych szkoleniach będą udostępniane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednakże będziemy się starali informować o nich możliwie wcześnie. Pełny harmonogram szkoleń będzie odpowiadał zapotrzebowaniu, które przedstawią Państwo w ankietach, stąd znany jest obecnie częściowy zakres.