Ministerstwo Rodziny rozstrzygnęło konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2018 roku. Na konkurs przeznaczono 3 mln zł.
Dotacje, w kwocie od 30 do niemal 100 tys. zł, przyznano 53 wnioskodawcom z całego kraju.
Podmioty, które otrzymały dotację, proszone są o złożenie  wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy:
  1. Dwóch egzemplarzy umowy. Umowę należy wypełnić odręcznie. Nie należy jej w żaden sposób przekształcać.
  2. Oświadczenia o przyjęciu dotacji- w terminie 7 dniu od dnia ogłoszenia wyników – skan mailem na adres jan.lobarzewski@mrpips.gov.pl lub nr faksu: 22 – 461- 11- 40 albo 22 – 461 – 12-76 – z podaniem nr wniosku nadanego przez MRPiPS
  3. Uaktualnionego harmonogramuoraz kosztorysu realizacji zadania (dwa egzemplarze, każdy podpisany, jak umowa);
  4. Oświadczenia, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to wkładu własnego w zakresie wkładu osobowego).
Dokumenty należy odesłać na adres:
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5    
00-513 Warszawa  ( z dopiskiem „Konkurs Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2018”)

Pliki do pobrania

Wyniki Oparcie Spoleczne - 2018.pdf

Za: MPiPS