311 ofert otrzymało dofinansowanie w edycji 2018 konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogły ubiegać się nawet o 200 tys. zł dotacji.

W sumie złożono 1330 ofert. O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych (I), aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową (II), partycypacja społeczna osób starszych (III) oraz usługi społeczne dla osób starszych (IV). Dofinansowanie otrzymało 311 ofert: 83 w priorytecie I, 96 w priorytecie II. 63 w priorytecie III oraz 69 w priorytecie IV.

Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Swoje uwagi i sugestie dot. organizacji konkursu ASOS prosimy przesyłać na adres: asos@mrpips.gov.pl.

 

Pełne wyniki edycji 2018 konkursu.

 

Wyniki ASOS 2018
Za: MRPiPS