👉„Prezydent Miasta Gdyni ogłasza nabór kandydatów do Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gdyni
👉 Powiatowa Rada jest powoływana spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji działających na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
👉 Organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady.
👉 Dokonywanie zgłoszeń upływa 10 LISTOPADA 2023 R.
👉Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Chwarznieńska 4, 81-613 Gdynia.
👉 Dokumenty do pobrania ze strony internetowej www.gcz.gdynia.pl lub osobiście w Gdyńskim Centrum Zdrowia.”