Szanowni Państwo,

Przez trzy najbliższe lata Gmina Miasta Gdynia i Fundacja Stocznia z Warszawy wspólnie prowadzić będą Inkubator pomysłów, który pomoże znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO. Będziemy wspierać pomysły, których istota polega na tym, aby osoby, których życie z różnych powodów jest trudniejsze niż innych mogły w sposób godny funkcjonować w swojej najbliższej społeczności i szerzej – w społeczeństwie.

OD 16 WRZEŚNIA DO 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R. TRWA PIERWSZY NABÓR DO INKUBATORA POMYSŁÓW.

Szukamy pomysłów na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGo, a więc:

*          integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już doświadczających wykluczenia,

*          ułatwienia dostępu do usług społecznych,

*          wzmacniania i uruchamiania potencjału grup samopomocowych.

Czekamy zwłaszcza na POMYSŁY DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU PODEJMOWANYCH PRZEZ MAŁE SPOŁECZNOŚCI
LOKALNE (np. mieszkańców osiedla, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, parafii).

Chodzi o takie przedsięwzięcia, które łącząc lokalne zasoby (np. czas i kompetencje mieszkańców, dostępne przestrzenie, lokalnie funkcjonujące instytucje) potrafią w lepszy niż dotychczas sposób
pomóc osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem mieszkającym w najbliższej okolicy oraz zadbać o to, by uczestniczyli w życiu swoich społeczności lokalnych.

Zapraszamy do składania pomysłów poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE PROJEKTU: www.inkubatorpomyslow.org.pl [1], gdzie znajdziecie Państwo także INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁÓW NABORU. Zachęcamy także do zapoznania się z załączonym PISMEM WICEPREZYDENTA GDYNI MICHAŁA GUCIA.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem Inkubatora:

Laboratorium Innowacji Społecznych, email: innowacje@lis.gdynia.pl, tel: 58 727 39 16

Anna Ratajczak – koordynatorka projektu, a.ratajczak@lis.gdynia.pl

Alicja Wiczling – animatorka innowacji, a.wiczling@lis.gdynia.pl

Zuzanna Malicka – animatorka innowacji, z.malicka@lis.gdynia.pl

Z poważaniem,

zespół Inkubatora

Dział Projektów

Laboratorium Innowacji Społecznych

ul.Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

tel. 48 58 727 39 22

list_nabór inkubatora

Inkubator_pomysłow_nabor