Bezpłatne świadczenia medyczne finansowane z budżetu Gminy Miasta Gdyni

 • Wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego

Świadczenia są przeznaczone dla mężczyzn w wieku 50-70 lat, którzy posiadają skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Ze świadczeń można korzystać w tych punktach na terenie Gdyni:

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ przy ul. Pułaskiego 4,
 • NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana” Sp. z o.o. przy ul. Legionów 67,
 • Clinica Medica Sp. z o.o. przy ul. Mireckiego 11,
 • NZOZ Śródmieście Sp. z o.o. przy ul. Żwirki i Wigury 14,
 • „Przychodnia u Źródła Marii” Sp. z o.o. przy ul. G. Zapolskiej 1A,
 • Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o. przy ul. Sojowej 33C.

Każdy Pacjent, który zgłosi się do jednej z wymienionych przychodni może liczyć na poradę specjalistyczną w zakresie urologii, w tym badanie lekarskie per rectum. Wykonane też będzie badanie określające poziom antygenu dla stercza PSA.

 • Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry

Świadczenia te są przeznaczone dla osób w grupie wiekowej powyżej 35 roku życia, u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry, posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Badania będą wykonywane w następujących punktach na terenie Gdyni:

 • Przychodnia Lekarska Grabówek Sp. z o.o. przy ul. Morskiej 149/1,
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Maksymowicz przy
 1. Wejherowskiej 59,
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ilona Strauss przy ul. Benisławskiego 46,
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Renata Skrobisz-Kormańska
  przy ul. Sucharskiego 2.

Świadczenia w ramach pakietu dla jednego Pacjenta obejmują: wywiad w kierunku jaskry, edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki i objawów jaskry, badanie ostrości wzroku, tonometrię, badanie dna oka, gonioskopię.

 • Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne

Ze świadczeń mogą skorzystać mieszkańcy Gdyni – dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe, w następujących gdyńskich placówkach:

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ – dwa punkty znajdujące się w Gdyni przy ul. Pułaskiego 4 oraz przy ul. Grudzińskiego 4. Oferta skierowana jest wyłącznie dla osób dorosłych,
 • Esculap Sp. z o.o. przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. Oferta skierowana jest wyłącznie dla osób dorosłych,
 • Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. przy ul. Traugutta 9. Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Osoba, która zgłosi się do jednej z wymienionych placówek będzie mogła skorzystać z lekarskiej lub psychologicznej porady diagnostycznej, a także lekarskiej lub psychologicznej porady domowej. W zakresie świadczeń psychiatrycznych oferta poszczególnych punktów różni się od siebie, dlatego chętnych do skorzystania z nich prosimy o zapoznanie się z tabelą, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zakresu świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy.

L.P. Nazwa Oferenta Miejsce udzielania świadczeń Świadczeniobiorca Zakres świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy
1 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ ul. Pułaskiego 4, Gdynia

ul. Grudzińskiego 4, Gdynia

Osoby dorosłe Porada lekarska diagnostyczna,

Porada psychologiczna diagnostyczna,  Porada domowa lekarska diagnostyczna,

Porada domowa psychologiczna diagnostyczna

2 Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. ul. Traugutta 9, Gdynia Dzieci i młodzież Porada lekarska diagnostyczna, Porada psychologiczna diagnostyczna
Osoby dorosłe Porada psychologiczna diagnostyczna,  Porada domowa lekarska diagnostyczna, Porada domowa psychologiczna diagnostyczna
3 Esculap Sp. z o.o. ul. Chwarznieńska 136/138, Gdynia Osoby dorosłe Porada lekarska diagnostyczna,

Porada psychologiczna diagnostyczna,  Porada domowa lekarska diagnostyczna,

Porada domowa psychologiczna diagnostyczna

 

 • Rehabilitacja lecznicza

Świadczenia są przeznaczone dla Mieszkańców Gdyni, którzy ukończyli 60 rok życia.

Ze świadczeń można korzystać w następujących punktach na terenie Gdyni:

 • Przychodnia Lekarska Obłuże II Sp. z o.o. przy ul. Sucharskiego 2,
 • Vita-Med Centrum Opieki Medycznej Sp. z o.o. przy ul. Czeremchowa 1,
 • Doktor Krasicki Sp. z o.o. przy ul. Zakręt do Oksywia 3,
 • Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. przy ul. Chwarznieńskiej 136/138, Gdynia
 • Przychodnia Morska Janczewscy Sp. z o.o. przy ul. Kieleckiej 5 oraz Morskiej 7/1-2,
 • Medion Sp. z o.o. przy ul. Żwirki i Wigury 14,
 • Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o. przy ul. Sojowej 22,
 • NZOZ Centrum Rehabilitacji MIRA-MED Jarosław Popiołkiewicz  przy ul. Warszawskiej 34/36, Gdynia

Pakiet świadczeń dla jednej osoby obejmuje lekarską poradę rehabilitacyjną wraz z kwalifikacją do ćwiczeń rehabilitacyjnych, serię zabiegów fizykoterapeutycznych, które przygotują Pacjenta do ćwiczeń. Łącznie można skorzystać nawet z 15 zabiegów, które zleca lekarz opieki rehabilitacyjnej. Wybór spośród:

 1. a) krioterapii miejscowej,
 2. b) laseroterapii punktowej,
 3. c) prądów diadynamicznych,
 4. d) pola magnetycznego,
 5. e) ultradźwięków,
 6. f) lampy sollux.

Przeprowadzona również będzie seria zabiegów kinezyterapii – 10 sesji ćwiczeń rehabilitacyjnych dla każdego uczestnika wg schematu ćwiczeń ustalonego indywidualnie dla każdej osoby w zależności od stanu zdrowia.