11 maja 2016r. Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych miała miejsce wizyta studyjna „Study Tours To Poland”

Study Tours to Poland (STP) to wizyty studyjne w Polsce dla studentów i profesjonalistów z krajów Europy Wschodniej. Wizyty służą poznaniu Polski i wymianie doświadczeń w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, budowania państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich.

Study Tours to Poland stwarza możliwość studentom z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej  poznania polskich rówieśników, środowisk akademickich, organizacji obywatelskich oraz brania udziału w wykładach, seminariach i imprezach kulturalnych.

Było nam niezmiernie miło prezentować skalę działań gdyńskich organizacji oraz ich zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców Gdyni.

Więcej na Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M.Kolbe