Szanowni Państwo,

Wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ponownie organizujemy BEZPŁATNE szkolenie dedykowane pracownikom, wolontariuszom i przedstawicielom NGO. Jest to już 15 wydarzenie w ramach projektu Efektywne NGO 2 . W dotychczasowych szkoleniach wzięło udział ponad 200 przedstawicielek i przedstawicieli NGO. Naszym celem jest podniesienie wśród organizacji pozarządowych umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby miały one realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 października (już za tydzień) w trybie zdalnym i obejmowało będzie 4 zakresy tematyczne:

·        proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych;

·        planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji;

·        metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów;

·        pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne oraz niezwykle bogate merytorycznie.
Dodatkowo każdy uczestnik po szkoleniu ma możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa ze strony naszych ekspertów.

Zgłoszenia można przesyłać wypełniając formularz online:
https://iped.pl/formularz-zgloszeniowy2,15.html

Link do informacji o szkoleniu na NGO.pl:
https://wydarzenia.ngo.pl/363579-bezplatne-2-dniowe-szkolenie-online-dla-ngo-363579.html

 

Ulotka-NGO-2_www_mniejsze

Program szkolenia_Efektywne NGO_2_październik ; ;