Obowiązek złożenia w styczniu 2023 r. sprawozdania z realizacji zadania publicznego dotyczy przede wszystkim tych organizacji społecznych, które realizowały projekty ze środków publicznych (np. samorządowych) do końca grudnia 2022 r. Jednak organizacje, które pozyskały pieniądze na realizację swych projektów z innych niż samorządowe źródeł – także powinny sprawdzić, czy nie przyszedł czas na sprawozdanie się przed grantodawcą.

Czytaj dalej ; ;