Jeszcze w 2022 r. opublikowano trzy rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ich nowelizacja wymuszona została przez nową wielkość alokacji – zamianę 1% na 1,5%. Przepisy weszły w życie (podobnie jak sama zamiana 1% na 1,5%) 1 stycznia 2023 roku. W treści rozporządzeń, poza pojawieniem się w nich nowej wielkości (1,5%), nie dokonano zmian, które powodowałyby, że musimy się ich nauczyć od nowa, warto jednak pamiętać o nowelizacji i stosować się do aktualnych wersji tych aktów.

Czytaj dalej ; ;