Z okazji Dnia Organizacji Społecznych

życzymy Wam radości z pomagania innym

i z tworzenia pozytywnych zmian.

Docenienia Waszych wysiłków i niezłomnej determinacji.

Wsparcia i siły płynących ze społeczności, którą tworzycie.

Niech moc będzie w Wami!

Za: poradnik.ngo.pl