Informujemy, że w dniu 18.08.2023r. (piątek) w godz. 09:00 – 12:00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się konsultacje z prawnikiem.

Gwarantujemy całkowitą poufność udzielanych porad! Z pomocy prawnika można skorzystać w siedzibie GCOP oraz mailowo. W celu skorzystania z konsultacji osobistej konieczne jest wcześniejsze zapisanie się na spotkanie (tel: 58/661-35-41 lub 58/621-80-98).

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem procedur zgodnych z wytycznymi GIS.

Konsultacje prowadzi Radca Prawny dr Michał Urban

Specjalizacja z zakresu prawa cywilnego rodzinnego i prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W 2012 ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi uzyskując tytuł Menedżer HR. W latach 2006-2015 współpracował z ogólnopolską agencją pośrednictwa pracy prowadzoną przez Integrację, jako Dyrektor Centrum Integracja w Gdyni oraz Dyrektor Centrów Integracja na terenie Polski. Szczególna specjalizacja z zakresu prawa osób niepełnosprawnych. W latach 2011-2015 członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy Prezydencie Miasta Gdyni. Od 2016 r. wiceprzewodniczący Komisji ds. praw człowieka i współpracy z organizacjami pozarządowymi działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.