Mały grant (małą dotację do 10 tys. zł) przyznaje bez konkursu samorząd na realizację zadania publicznego. Przypominamy na infografice o tej formie dofinansowania działań NGO – może z niej skorzystać również Wasza organizacja!

Na stosowanie małych grantów pozwala ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zlecanie realizacji zadań w tej formule opisane jest w artykule 19a ustawy. 

Czytaj dalej