Poniżej załączamy wykaz gdyńskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym. Uwzględnione zostały organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Całość dostępna na stronie Narodowego Instytutu Wolności

wykaz_opp_wybrane_dane_-(1673438525)_ ; ;