Gdyńskie Stowarzyszenie „Tradycje bez granic ”
po dłuższej przerwie pandemicznej wznowiło działalność spotkaniem przy kawie/herbacie
z członkami i sympatykami w  sobotni wieczór 5.11.2022,
wykładem ks.dr. Jacka Nawrota
na temat: ” Walka człowieka z namiętnymi myślami ” (według mnicha średniowiecza Ewagriusza z Pontu, półn.Turcja) .
Tym razem tematem głównym, była pycha, a  w SOBOTĘ 17.12.2022
na specjalnym już przed-świątecznym spotkaniu będzie o zazdrości.
Spotkanie to będzie połączone z koncertem słowno-muzycznym, na które serdecznie zapraszamy.
(Spotkania odbywają się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 maja 27-31)
Edward Lubera
Gdyńskie Stowarzyszenie „Tradycje bez granic”

; ;