Kim jest Wolontariusz?

 

Wiek Wolontariusza

Wolontariuszem możesz zostać w każdym wieku! Zdarza się jednak, że przy wykonywaniu niektórych działań warunkiem koniecznym podpisania umowy o świadczeniu usług wolontarystycznych może być osiągnięcie pełnoletności. Kryterium wieku może wynikać z przepisów prawa (np. w przypadkach pracy wolontarystycznej w poradniach specjalistycznych) lub też być narzucone niezależnie przez organizatora wolontariatu.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zawierania umów zawartymi w Kodeksie Cywilnym w sytuacji, jeżeli masz mniej niż 13 lat umowę wolontarystyczną w Twoim imieniu zawierają rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku jeśli ukończyłeś 13 lat, ale nie jesteś jeszcze osobą pełnoletnią możesz samodzielnie zawrzeć umową wolontarystyczną, ale musisz mieć jednocześnie zgodę (najczęściej pisemną) rodzica lub prawnego opiekuna.

Powody podjęcia pracy wolontariackiej

Nie wiemy, jaka jest Twoja motywacja do podjęcia wolontariatu, ale wiemy, że ludzie stają się wolontariuszami z wielu różnych powodów np.:

 • potrzeby niesienia pomocy potrzebującym (dzieciom, seniorom, chorym, umierającym lub też zwierzętom),

 • z chęci sprawdzenia się, w jakiejś dziedzinie życia przed podjęciem pracy etatowej,

 • zwiększenia swoich umiejętności w praktyce,

 • chęci przeżycia przygody,

 • prezentacji dokonań i doświadczenia przed potencjalnym pracodawcą,

 • potrzeby dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem i wiedzą,

 • indywidualnych zasad moralnych lub religijnych,

 • chęci rozwinięcia talentów i zainteresowań,

 • potrzeby poznania ludzi, którzy mają podobne cele,

 • zaimponowania bliskim,

 • znalezienia partnera życiowego,

 • z chęci poczucia się potrzebnym innym ludziom.

Co może robić Wolontariusz?

Nie istnieje zamknięty katalog działań, jakimi możesz zająć się jako wolontariusz. Podejmowane przez Ciebie aktywności powinny wynikać z działań organizacji na rzecz, której podejmujesz się wolontariatu, ale też przede wszystkim z Twoich; umiejętności, zainteresowań i zdolności. Ważna jest ilość czasu oraz charakter podejmowanych działań wolontarystycznych (czy jest to działanie akcyjne i jednorazowe, czy też ma charakter długofalowy)

Przykładowe rodzaje pracy wolontarystycznej:

 • pomoc w sprawnym przebiegu dużych eventów miejskich (np. mecz, maraton, wystawa, targi, warsztaty, festyny, itp.),

 • pomoc osobom chorym i umierającym,

 • pomoc w drobnych czynnościach życia codziennego osobom potrzebującym wsparcia (np. organizacja czasu wolnego dla chorego dziecka, robienie zakupów, sprzątanie, jak i zwyczajne spędzenie czasu z osobą samotną, która ma ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, itd.),

 • pomoc w nauczaniu (np. korepetycje szkolne, uczenie języka obcego, jak również prowadzenie wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku),

 • pomoc przy pracach biurowych,

 • specjalistyczna pomoc wynikająca z posiadanej wiedzy (np. w zbudowaniu strony internetowej, tłumaczeniach, profesjonalnym poradnictwie prawnym, psychologicznym, księgowym, wsparcie logistyczne w organizowanych działaniach o dużym zasięgu, itp.),

 • pomocy w rozwoju społecznym lub ekonomicznym w innych krajach,

 • pomoc w realizacji konkretnego zadania (np. sadzenie lasów, pomoc na farmie ekologicznej).