Płeć (wymagane)

  KobietaMężczyzna

  Data urodzenia (wymagane)

  Adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż zameldowania

  Aktywność zawodowa

  UczeńStudentPracującyNiepracującyEmeryt/Senior

  Preferowane formy zaangażowania (wybierz dowolną ilość)

  prace biurowe i administracyjnetworzenie i koordynowanie projektówOrganizacja imprez, spotkań, itd.pisanie i redagowanie tekstów, tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnychPraca z dorosłymi, np. chorymi lub z niepełnosprawnością (wypełnianie czasu wolnego, pomoc w codziennych czynnościach, dotrzymywanie towarzystwa)praca z dziećmi i młodzieżąprawa człowiekainformatyka, komputery, np. tworzenie stron internetowych, grafikifundrising - pozyskiwanie funduszy i sponsorówkwestowanie, zbiórkipraca ze zwierzętamiochrona środowiskapomoc humanitarnawolontariat zagranicznypomoc w nauce, udzielanie korepetycji z przedmiotówinne

  prowadzenie zajęć, szkoleń, warsztatów z zakresu:
  tłumaczenia, język:
  pomoc w nauce, udzielanie korepetycji z przedmiotów:
  inne (jakie?):

  Dyspozycyjność czasowa

  codzienniedwa-trzy razy w tygodniuakcyjnieraz w miesiącuraz w tygodniu

  Kilka słów o Tobie (max. 8 zdań)
  (np. czym się zajmujesz na co dzień, Twoje zainteresowania, doświadczenie, posiadane umiejętności, ukończone kursy, predyspozycje, znajomość języków obcych, obsługa komputera, ewentualne ograniczenia w wykonywaniu świadczeń)

  Nr dowodu osobistego / legitymacji szkolnej / studenckiej:

  Oświadczam, że wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie In Gremio dla potrzeb działania Gdyńskiego Centrum Wolontariatu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. nr 133, poz.883).

  Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Gdyńskiego Centrum Wolontariatu o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego zgłoszenia.