Czy muszę wypełnić ankietę, skoro wcześniej przesyłałem

Tak, ponieważ od 1 lipca br. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zostało przekazane dwóm stowarzyszeniom: In gremio oraz OVUM. W związku z tym zdarzeniem konieczne jest stworzenie nowego Gdyńskiego Banku III Sektora, ponieważ obecna oferta poszerza wcześniejszą, a informacje zawarte w ankiecie pozwolą lepiej dopasować profil działań do struktury gdyńskiego III sektora. Prosimy o możliwie najdokładniejsze