👉 Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem otwartych konkursów ofert na zadania realizowane od roku 2023 👇

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/przepisy-lokalne,3887/przepisy-lokalne-dotyczace-organizacji-pozarzadowych,364410