W imieniu Fundacja Pro NGO serdecznie zapraszamy❤️ do wzięcia udziału w wydarzeniu CSR i ESG – od ludzi dla ludzi.
Celem wydarzenia jest promowanie działań społecznych, środowiskowych i charytatywnych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na standardy ESG i cele równoważonego rozwoju.
👇👇👇👇
30 listopada 2022 r. w EXPO Kraków – chcemy promować budowanie relacji między NGO, biznesem i jednostkami administracji publicznej, ponieważ naszym wspólnym celem jest dbanie o rozwój społeczny i gospodarczy w odpowiedzialny sposób.
Wydarzenie składa się z trzech elementów:
– Konferencji ESG – dla przedstawicieli biznesu
– Targów branżowych – dla przedstawicieli wszystkich sektorów
– Kongresu Pro NGO 2022 – dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób wspierających ich działania (np. pracownicy urzędów) – udział bezpłatny
Więcej szczegółów o wydarzeniu dostępne na stronie: CSRiESG.pl