Pomorskie Centrum Równego Traktowania ma na celu

przeciwdziałanie dyskryminacji i wsparcie osób,

które doświadczyły nierównego traktowania wskutek jednej z sześciu przesłanek

 – wiek, płeć, orientacja seksualna i tożsamość płciowa, niepełnosprawność,
wyznanie, religia i bezwyznaniowość lub pochodzenie etniczne i narodowe.
W ramach PCRT przeciwdziałamy dyskryminacji, towarzyszymy w
rozwiązywaniu problemu, dajemy wsparcie i otwieramy przestrzeń na
wszystkich.

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia, porady – jesteśmy!

Zapraszamy także na stronę projektu https://pcrt.com.pl [2]

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z
Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

ULOTKA Pomorskie Centrum Równego Traktowania      Plakat_gdynia