Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe działające w sektorze turystyki do współpracy w ramach Gdyńskiej Rady Turystycznej. 

Gdyńska Rada Turystyczna działa od 2016 roku i stanowi platformę współpracy strategicznej i promocyjnej Miasta Gdyni oraz podmiotów działających w branży turystycznej w Gdyni. Do GRT należą organizatorzy turystyki, organizatorzy imprez i konferencji, przedsiębiorcy, uczelnie wyższe kształcące na kierunkach turystycznych, muzea, teatry oraz lokalny samorząd.

Podstawową misją Rady jest dbanie o rozwój turystyki w mieście.

Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach rady pozytywnie wpłynie na wzajemną komunikację i wymianę informacji o planowanych kierunkach działalności oraz pozwoli na wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia i konsultowania programów o charakterze strategicznym czy opiniowania aktów prawnych dotyczących szeroko pojętej sfery turystyki.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą i udziałem w spotkaniach organizowanych przez Gdyńską Radą Turystyczną, zapraszamy do kontaktu: e.kosakowska@gdynia.pl.