Zapraszamy na II Pomorskie Forum Animacji Społecznej, które odbędzie się 21 maja 2022 roku w Gdańsku.
Forum dotyczy ważnego tematu aktywności animatorów społecznych, działających w różnych społecznościach naszego województwa – wiejskich, miejskich, dzielnicowych czy też podwórkowych. W ramach tegorocznego wydarzenia planujemy panele dyskusyjne, warsztaty, prelekcje oraz część integracyjną. Chcemy także przedstawić przykłady działań społeczników, którzy pracują na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców.
Tematem przewodnim jest Człowiek i jego rola w animacji społecznej, z czym się boryka i jak radzi sobie w czasach kryzysu. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań.