Szanowni Państwo,

w związku z realizacją  projektu ENGAGE!, którego Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk jest partnerem, a który dotyczy realizacji zadań dotyczących internacjonalizacji organizacji pozarządowych z terenu Pomorza i Warmii i Mazur i licznymi zapytaniami o wsparcie w zakresie współpracy międzynarodowej, w załączeniu przesyłamy NEWSLETTER projektu ENGAGE!. Informacja w nim zawarta pokazuje szczegółowo z jakich programów grantowych mogą korzystać organizacje pozarządowe lub do jakich się włączyć jako partner.

Projekt ENGAGE! realizowany jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, fonansowany z Funduszy EOG.

Z poważaniem

Zespół STG ERB

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Association of Polish Communes of Euroregion Baltic

Ul. Stary Rynek 25

82-300 Elbląg

NEWSLETTER _KONKURSY GRANTOWE.docx