❗❗❗ Szanowni Państwo ❗❗❗
📣 W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w brzmieniu:
„1. Do dnia 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury oraz uczelni. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”
📣 Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 maja 27-31 pozostanie zamknięte dla interesantów do dnia 2️⃣8️⃣ lutego 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ r.
☎️ W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 58/ 661-35-41 lub 58/ 621-80-98 lub mailowo biuro@gdyniapozarzadowa.pl