KRS: 0000258009

Ul. Jowisz 60

81-601 Gdynia

email: migu@poczta.fm

https://www.facebook.com/ukschwarzno/?ref=page_internal

1.Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, 2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży, 3. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania.