KRS. 0000133070

Ul, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28,

81-383 Gdynia

email: biuro@akmorski.org.pl

http://akmorski.org.pl/

 

„Automobilklub Morski w Gdyni jest jedną z najstarszych organizacji motorowych w Polsce. Zrzesza sympatyków motoryzacji w sekcjach sportu, pojazdów zabytkowych, kartingu. Statutowe cele Automobilklubu Morskiego, realizowane poprzez działalność społeczną, to w szczególności oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów i turystyki oraz krzewienia kultury motoryzacyjnej w ruchu drogowym.