Jeśli masz pomysł na nowatorskie rozwiązanie, które może pomóc w inicjowaniu włączania społecznego, chcesz nad nim popracować i spróbować wcielić w życie, zgłoś się do Inkubatora pomysłów!

Inkubator oferuje wsparcie w rozwoju pomysłów oraz grant na przetestowanie innowacji w wysokości ok. 40 000 zł.
Wejdź na stronę https://inkubatorpomyslow.org.pl/ i zgłoś swój pomysł.
📌 JAKICH POMYSŁÓW SZUKAMY?
Szukamy pomysłów na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego, które:
👉 pomogą w integracji społecznej i zawodowej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub doświadczających wykluczenia,
👉 ułatwią lub poprawią dostęp do usług społecznych dla różnych grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
👉 uruchomią lub wzmocnią potencjał grup samopomocowych, które działają na rzecz włączenia społecznego.
📌 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?
Praktycznie każdy – osoby fizyczne, grupy nieformalne, różnego rodzaju instytucje i firmy.
Więcej szczegółów na stronach: