Szanowni Państwo,

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka ma zaszczyt zaprosić pomorskie organizacje pozarządowe do udziału w XXVI edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego!

Nagrody główne ufundowane są przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wręczane są również Nagrody Specjalne, co jest wynikiem zbudowanego wokół Nagrody wielosektorowego i wieloletniego Partnerstwa. Swoje wyróżnienia przyznają: Marszałek Senatu RP, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Rzecznik Praw Obywatelskich, Akumulator Społeczny, a także – od ubiegłego roku – Narodowy Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Rok temu obchodziliśmy już ćwierćwiecze tej inicjatywy – i choć tym razem nie będziemy obchodzić okrągłego jubileuszu, to Nagroda nadal stanowi formę publicznego podziękowania, docenienia i wyrażenia najwyższego uznania dla – często anonimowych – bohaterów, jakimi są wolontariusze, pracownicy i inne osoby związane z sektorem obywatelskim. Przez minione 25 lat przyznanych zostało ponad sto nagród głównych i trzysta wyróżnień. Przez te wszystkie lata sektor pozarządowy nadal się rozwija, a w sytuacjach szczególnych, np. kryzysu, podejmuje zadania wyjątkowo trudne i wymagające. Tak też się stało i wciąż dzieje się w okresie pandemii choroby koronawirusowej COVID-19. To właśnie sektor pozarządowy odegrał niebagatelną rolę w działaniach przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się pandemii, a także w celu niwelowania jej negatywnych skutków społecznych. Organizacje po raz kolejny stanęły na wysokości zadania i pokazały, jak wielkim potencjałem dysponują.

Jak co roku Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej, ochrony środowiska czy kultury (tzw. dobrych praktyk), realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służy to m.in. podniesieniu prestiżu sektora obywatelskiego i etosu pracy woluntarystycznej oraz podkreśleniu ważności podejmowania aktywności społecznej.

Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego; 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego; 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych – laureaci NBM w roku ubiegłym; przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności; przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC (pomysłodawcy i głównego organizatora Konkursu).

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2020. Organizacje startujące w Konkursie do nominacji mogą wybrać jeden z obszarów działalności:

– POMOC SPOŁECZNA
– OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA
– EDUKACJA
– SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
– WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
– DEBIUT ROKU

Prezentacja Laureatów oraz wręczenie Nagród podczas uroczystej Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zaplanowane jest na 4 grudnia 2020 roku. Jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji epidemiologicznej, prawdopodobnie będziemy musieli zastosować wariant alternatywny przeprowadzenia finałowego akcentu NBM. Informacje w tym zakresie będziemy przekazywać na bieżąco.

W XXVI edycji NMB 2020 akceptowane będą wnioski wyłącznie w wersji ELEKTRONICZNEJ.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie oraz sposobu wyboru laureatów znajdują się na stronie: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ w zakładce: „Regulamin nagrody”. Z kolei formularz wniosku zamieszczony jest w zakładce „Jak zgłosić NGO do konkursu”.

Obserwuj nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/BursztynowyMieczyk

Nieprzekraczalny termin składania wniosków nominacyjnych do Nagrody upływa 4 listopada 2020 roku o godz. 16:00.

Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły:

a) zostać wysłane na adres e-mail: bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl lub
b) zostać dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC lub zostać wysłane pocztą na adres:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

Szczegółowych informacji udziela: Jerzy Boczoń, prezes Fundacji RC: tel. 602 696 044
Sekretariat Kapituły NBM: tel. 58 344 40 39

Zgłoś swoją organizację i weź z nami udział w 26. edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego!

Infografika Konkurs NBM 2020

Zaproszenie do udziału w 26 edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka