Zmieniły się zasady wykonywania testu na obecność koronawirusa.

Teraz także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawić zlecenie testu.

Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u Ciebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie zlecenie testu.

Pobranie wymazu do wykonania testu następuje w mobilnym punkcie pobrań lub w domu pacjenta.

Na badanie zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL, przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.

Test jest bezpłatny!

Punkty pobrań COVID 19 pomorskie 09.10.2020 (1)