Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 23 marca 2020 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.
Termin składania ofert mija 30 kwietnia br.

Szczegóły pod linkiem:

http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy/26-wydzial-polityki-spolecznej/ogloszenia-i-komunikaty/3078-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-2020-roku

Oferta realizacji zadania – instrukcja wypełniania

OGŁOSZENIE KONKURSU 2020

Za: Pomorski Urząd Wojewódzki