Wsparcie jednostek samorządowych
i lokalnych organizacji i pożytku publicznego
w projekcie „Wspieraj lokalnie”

 

Trzecia edycja największego w Polsce projektu umożliwiającego efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

Cel projektu – wspieranie samorządów i lokalnych OPP Dobra współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, a w szczególności organizacjami pożytku publicznego (OPP) jest podstawą materialnego i społecznego dobrobytu. W projekcie „Wspieraj lokalnie” Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) łączy promocję kampanii przekazywania 1% dla lokalnychorganizacji z rozliczaniem PIT-ów na terenie danej jednostki samorządu. W projekcie jednostki samorządowe otrzymują możliwość efektywnej realizacji obowiązku wspierania organizacji pozarządowych, jednocześnie gwarantując sobie wzrost przychodów podatkowych. Przekonało się już o tym ponad 350 samorządów biorących udział w programie.

Projekt „Wspieraj lokalnie” Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych powstał przy współudziale PITax.pl Łatwe podatki Rozliczenie PIT.  

Rozlicz PIT w Gdyni:

https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-gdyni/

Wspieraj_lokalnie_2019-2020

Więcej informacji na stronie : iwop.pl/wspierajlokalnie/