Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niesprawnością Intelektualną Koło w Gdyn

KRS: 0000093655

Misją PSONI jest:

dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną,

wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,

wspólne życie, które przekształca własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.