POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW

im. św. Łukasza

Oddział Wojewódzki w Gdańsku

 

Koło Miejskie Gdynia

KRS:   0000226640

81-363 Gdynia,

ul. Armii Krajowej 44
I i III środa 15.00 – 17.00

e-mail:psdgdynia@wp.pl

Statutowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy chorym na cukrzycę oraz reprezentowanie i ochronia ich interesów.