Fundacja Przytulny Domek i Oddział Morski PTTK w Gdyni

serdecznie zapraszają na
Noworoczne Spotkanie Narodów

W programie m.n.:
Prelekcja „Mniejszości narodowe i etniczne w województwie pomorskim”

dr Mieczysław Wojecki,

Pokaz filmu „Animacja/Integracja”.

Dyskusja o wspólnej przyszłości narodów.

10 stycznia 2020 r. godz.17:00-19:00,

Restauracja Olimpijska ul. Olimpijska 5/9 Gdynia.

Spotkanie na zaproszenia.

Kontakt tel. 885 280 333