Gdyńskie organizacje pozarządowe każdego dnia działają na rzecz mieszkańców i wpływają na jakość życia w naszym mieście. Raz do roku spotykają się, żeby podsumować swoje aktywności, a także porozmawiać o nowych wyzwaniach. Swój czas mają podczas „Gdyńskiego Forum Pozarządowego”. Tym razem odbyło się ono 11 grudnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Tradycyjnie organizacje pozarządowe, które wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami, otrzymały nagrody „Srebrnego Śledzia” i „Pozarządowego Wieloryba”.

W tym roku odbyła się już 24. edycja spotkania. To miejska tradycja, a dla organizacji pozarządowych czas na wspólne rozmowy i wymianę doświadczeń.

– Na forum reprezentowane są organizacje z wszystkich sektorów – i te zajmujące się pomocą społeczną czy senioralną, przedstawiciele organizacji sportowych czy zajmujące się kulturą i edukacją. To ważne spotkanie i cieszę się, że tak wiele osób na nie przybyło – rozmowy i dyskusje są niezwykle cenne i budują silny fundament współpracy pomiędzy trzecim sektorem a samorządem – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Gdyński trzeci sektor uchodzi za jeden z najsilniejszych w kraju – jednym z kluczowych działań, którego efektem są partnerstwa i współpraca pomiędzy samymi organizacjami.

– Kolejny, wcale niełatwy rok dla trzeciego sektora, możemy uznać nie niezwykle udany. Był to czas realizacji wieloletnich projektów, a także dynamicznych zmian na poziomie centralnym. Ostatnie miesiące wykorzystaliśmy na wytężoną pracę z dużym naciskiem na inwestycje w kompetencje i wiedzę przedstawicieli organizacji pozarządowych, co przełożyło się na wiele projektów z dofinansowaniem zewnętrznym – mówi Jakub Ubych ze stowarzyszenia In gremio.

Czytaj dalej