Szanowni Państwo,

Informujemy, że szkolenie zostało odwołane ze względu na małe zinteresowanie.

 

W związku z sytuacją, gdy w przestrzeni publicznej coraz mocniej mówimy o przestępstwach na tle seksualnym dotyczących małoletnich, szczególnego znaczenia nabierają przepisy ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Niewiele instytucji zdaje sobie sprawę, iż jest zobowiązana do wypełniania obowiązków wynikających z ww. z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Są to m.in. organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inne organy wykonujące zadania publiczne, pracodawcy i inni organizatorzy w z związku wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi. Szkolenie wskazuje jak powinna być zapewniona ochrona osób małoletnich, jakie są obowiązki podmiotów zobowiązanych, jaka jest odpowiedzialność karna w przypadku niewykonania obowiązków ustawowych.

Korzyści ze szkolenia:

Uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności karnej za niewykonanie obowiązków ustawowych

Plan Szkolenia

 1. Uwagi wstępne
 2. Prawo karne, postępowanie karne, policja, prokuratura, sąd – wprowadzenie do pojęcia wymiaru sprawiedliwości.
 3. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 4. Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
  • Wprowadzenie do przepisów
  • Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym
  • Podmioty mające dostęp do danych
  • Obowiązki organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, innych

organów wykonujących zadania publiczne

 • Obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi

 1. Wykonanie obowiązku uzyskania danych
  • Wprowadzenie do przepisów
  • Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  • Tryb, sposób i zakres uzyskiwania i udostępniania informacji z rejestru z dostępem

ograniczonym oraz sposób zakładania konta użytkownika

 1. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków ustawowych przez pracodawców i innych organizatorów.
  • Wprowadzenie do przepisów karnych
  • Omówienie odpowiedzialności karnej podmiotów zobowiązanych
 2. Podsumowanie szkolenia.

 

Termin:                   06  grudnia  2019r.

Godzina:                  09:00-12:00

Grupa docelowa: NGO, pracodawcy i inni organizatorzy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi.

Trenerzy:  r. pr. Michał Urban

Urban Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban

Ul. Batalionów Chłopskich 12, 81-452 Gdynia , Tel. 501-030-725  

Radca Prawny dr Michał UrbanUkończył Studia Prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się m.in. w prawie karnym, prawie danych osobowych, prawie pracy, prawie cywilnym oraz rodzinnym. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.