Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.  Sprawozdawczość i rozliczanie projektu”

Miejsce szkolenia:             Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27-31

Termin:                                    23  październik 2019r.

Godziny szkolenia:             2  godziny

Rozpoczęcie szkolenia:    17:00-19:00

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić projekt i kompletować dokumentację projektową, aby rozliczenie działań nie sprawiało trudności, co jest ważne w przygotowaniu sprawozdania – część merytoryczna i finansowa, załączniki.

Prowadzący:

Joanna Woźniczka – Prezes Fundacji NOVA, od 2003 roku związana z sektorem pozarządowym. Specjalizuje się w funduszach na działalność organizacji  pozarządowych, ekonomii społecznej, partnerstwach, społecznej odpowiedzialności biznesu, tworzeniu modeli biznesowych oraz biznesplanów. Przez 10 lat pracowała w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta,  gdzie pełniła rolę koordynatora projektów. Współpracowała  także z Fundacją Centrum Solidarności, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Fundusz Współpracy Federacją Organizacji Pozarządowych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku.  Ponadto ma bogate doświadczenie jako ekspert oceniający wnioski m.in. w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (MRPiPS), Programu Aktywizacji Osób Starszych (MRPiPS),  „funduszy norweskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Erasmus+ i innych.

Zapisy drogą mailową : biuro@gdyniapozarzadowa.pl oraz telefonicznie: 58/661-35-41

Liczba miejsc ograniczona!!!