Szanowni Państwo,

w oparciu o najnowsze badania ankietowe dotyczące znajomości zjawiska handlu ludźmi i przeciwdziałania temu procederowi, jak również w oparciu o pozyskane informacje, dotyczące poziomu wiedzy merytorycznej, głównie wśród mieszkańców Polski w tym zakresie – ustalono, że kształtuje się ona na poziomie ogólności.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom – serdecznie zapraszam na szkolenie adresowane do wszystkich organizacji pozarządowych, z terenu województwa pomorskiego, w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, przeciwdziałania pracy niewolniczej Polaków za granicą oraz możliwości wsparcia ofiar handlu ludźmi.

Szkolenie odbędzie się dnia 11 wrześnie 2019 r. w godzinach 10.00-13.00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 (tzw. sala okrągła, na parkingu pomiędzy urzędami marszałkowskim a wojewódzkim, wejście od ul. Rzeźnickiej).

Ideą przedmiotowego szkolenia jest przekazanie organizacjom pozarządowym, społecznych informacji niezbędnych w pracy z ofiarami handlu ludźmi, jak również wyposażenie w wiedzę w zakresie prawnych aspektów i możliwości udzielenia pomocy wynikającej w szczególności z ustawy o pomocy społecznej jak też odrębnych przepisów i możliwości udzielenia wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej.

W związku z powyższym proszę Państwa o zgłaszanie uczestnictwa przedstawicieli Państwa organizacji w szkoleniu, jako mail zwrotny, bez konieczności dokonywania rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2017 r.  Szkolenie jest bezpłatne, delegujący ponosi koszty dojazdu we własnym zakresie.

 

Pozostaje również do państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań

Pozdrawiam

Izabela Michnowska

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego

Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl

tel. 30 77 719 (pokój 393)- tel. 789408027

 

szkolenie pismo przew (1)

Agenda szkolenia NGOs