Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno- animacyjne dotyczące

 Konkursu POZARZĄDOWY SURWIWAL 2019  – JAK PRZETRWAĆ (I SIĘ ROZWIJAĆ) W POZARZĄDOWYM ŚWIECIE” – SYSTEM WSPIERANIA 3 SEKTORA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM PRZEZ POMORSKĄ SIEĆ COP.”

czyli dotacje na powstawanie i funkcjonowanie COPów

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie do 9 000 złotych na realizację zadań
w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz III sektora oraz wspieranie działalności powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych. Dofinansowanie można przeznaczyć na wspieranie działalności istniejącego lub powstanie nowego powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowy na obszarze powiatów, w których nie ma sfederowanych struktur wsparcia dla lokalnych NGO, tj. powiatów: . powiatów: pucki, starogardzki, bytowski, wejherowski, chojnicki, kościerski, tczewski, malborski, Miasto Powiat Gdynia, a
w szczególności nowodworski, sztumski i człuchowski.

 

Spotkanie odbędzie się  26 lipca 2019r. (piątek) o godz. 17.00

w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

przy ul. 3 Maja 27/31,w Gdyni.

 

Serdecznie zapraszamy !